Goede ventilatie voor een optimale gezondheid van het kalf

Om een goede gezondheid van de kalveren te verzekeren, is goede ventilatie – zonder tocht – onontbeerlijk in de kalverstal. Een slecht geventileerde stal is snel te herkennen aan de condensatie op de muren en het plafond, de aanwezigheid van ammoniakgeur, zwetende dieren of hoest bij de kalveren. Slechte en vochtige lucht in de stal bevordert bovendien de groei van microben en vergroot de kans op infecties. Quality Calf heeft goede ervaringen in het aanleggen van overdrukventilatiesystemen. Hiermee bent u verzekerd van de juiste hoeveelheid verse buitenlucht in de stal. We vertellen u graag meer over deze oplossing voor goede ventilatie in uw kalverstal.
Categorie: