Disclaimer voor qualitycalf.nl

Quality Calf (Kamer van Koophandel: 67180280), verleent u hierbij toegang tot www.qualitycalf.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Quality Calf behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Quality Calf spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Quality Calf.

Specifiek voor informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Quality Calf. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Quality Calf nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Quality Calf behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te nemen, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quality Calf of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.