Melkveehouderij Dibbelink over pHom Norway: "Extreme daling van melkvet is er nu uit"

Jurgen avatar Quality Calf
Jurgen Verheijen 11 april 2024 - leestijd 5 min

"Als de koe goed in z’n vel zit, dan geldt dat ook voor de boer," aldus melkveeondernemer John Dibbelink. Samen met zijn vrouw Anja en zoon Jeen vormt hij het hart van melkveebedrijf Mts. Dibbelink. In 2023 nam het bedrijf deel aan een onderzoek naar de inzet van pHom Norway, ter vervanging van natriumbicarbonaat. Wat zijn de resultaten en ervaringen met het gebruik van pHom? Dat lees je in dit artikel.

Referentie gaat hieronder verder


"In het voorjaar van 2023 namen wij op uitnodiging van Quality Calf deel aan een proef, uitgevoerd door Nederlandse agrarische studenten. We begonnen met 80 gram pHom Norway per koe per dag in het rantsoen om de pH in de pens stabiel te houden voor een goede ruwvoeropname en benutting," vertelt John. "Daarvóór gebruikten we natriumbicarbonaat, maar pHom Norway is een natuurproduct en dat sprak ons wel aan."

Wat merkt hij sinds de toepassing van pHom Norway in zijn rantsoen? "Ik denk dat pHom Norway de verwerking van ruwvoer ondersteunt, omdat de pens goed blijft draaien. Daarbij ziet het algemene mestbeeld er nog beter uit." Tijdens de proef hebben de studenten regelmatig mest gezeefd om de verteerbaarheid en voeropname van de koeien te beoordelen. "Er zit nu een mooie lijn in de verhouding van de fracties."

Deze afbeeldingen laten zien dat pHom Norway 10% grove fractie had t.o.v. 16% met natriumbicarbonaat. Dit wijst erop dat de koe in staat is meer kracht uit ruwvoer te halen. Eén jaar pHom Norway als standaard in het rantsoen, laat zien dat het aandeel grove mestfractie minimaal is.

Hoe past Mts. Dibbelink pHom Norway toe?

Op het melkveebedrijf van John draaien ze dagelijks een rantsoen van hoge kwaliteit vers voor het voerhek. pHom Norway wordt toegevoegd aan de TMR in de voermengwagen. Het product wordt het hele jaar door gebruikt om het proces in de koe te ondersteunen. John maakt de vergelijking met zijn grasland: "De pH moet in de grond goed zijn, en datzelfde geldt voor de koe. Als de pH in de pens langdurig stabiel blijft, kan de koe meer ruwvoer omzetten naar melk." De diergezondheid, stabiliteit en continuïteit worden daarmee volgens John ondersteund.

Het benutten van meer hoogwaardig ruwvoer in de koe, en daarmee maximale efficiëntie behalen, is dan ook de ambitie op melkveebedrijf Dibbelink. Met rust, reinheid en stabiliteit als fundamentele pijlers. "Als we meer ruwvoer door de koe krijgen is immers minder aanvoer van krachtvoer nodig."

Ook geen extreme daling in melkvet meer

Onder meer de wisseling van kuilen, rantsoen, weidegang en het weer hebben effect op de daling van melkvet, geeft John aan. Hij is van mening dat ruwvoer hier het meeste effect op heeft. Hij ziet dat pHom Norway van invloed is op de melkgehalten. "Tijdens het weideseizoen van 2023 zagen we een kleine daling van het melkvet van 4,50 naar 4,30%. Andere jaren was dit een half procent. Het lijkt of die heel extreme daling van melkvet er nu uit is. De gehaltes en die pens blijven goed op peil."

De algemene ervaring? “De koeien zijn tevreden, de mest is goed, de productie is goed, we zien weinig problemen met de klauwen en het afkalven. Het draait, het loopt gewoon goed en dan ben je tevreden,” aldus John. "Wij hebben een goed gevoel bij pHom Norway. Het is toch een natuurproduct."

Wil je meer weten over Quality Calf?

Onze unieke werkwijze

Andere referenties

Referentie overzicht
Quality Calf kalf isolated Staand

Duurzame kalveropfok met maximaal rendement

Wij bieden een unieke combinatie van advies op maat en private label producten

Onze unieke werkwijze