Meten = weten! Daarom raadt team Quality Calf elke melkveehouder een refractometer aan. Hiermee bepaal je het drogestofpercentage van de eerste melk – de biest – en daaraan gekoppeld bepaal je het aandeel immunoglobines (IgG’s); de antistoffen. De concentratie antistoffen in biest is van levensbelang voor een goede start van kalveren.

Omdat je meet weet je precies of de biestkwaliteit goed, matig of slecht is. Als veehouders van alle afkalvende koeien en vaarzen de biestwaarden monitoren geeft dat een goed inzicht. Bij lage waarden kunnen ze tijdig bijsturen in het droogstandsrantsoen. Immers: een goed droogstandsrantsoen bepaalt vaak de kwaliteit van de biest.

Een brix waarde van 23 of hoger is goed. Is de brix waarde lager dan 23 dan adviseren wij om een Colostrum Mix (bij QC te koop) toe te voegen aan de biestmelk om het aandeel IgG’s te verhogen, zodat het kalf voldoende antistoffen binnen krijgt voor een optimale start.

Elk kalf telt immers, zeker binnen de huidige fosfaatreferenties die gelden voor elke veehouder!