Vliegenbestrijding in stallen met ons effectieve stappenplan

Jurgen avatar Quality Calf
Jurgen Verheijen 28 maart 2023 - leestijd 4 min

Met de lente in aantocht steekt ook de vliegenoverlast op de boerderij weer de kop op. Problemen als onrust, ziektes en productieverlies liggen op de loer, met alle gevolgen voor de bedrijfsresultaten van dien. Wees de vliegen en hun overlast bij koeien voor en ga aan de slag met effectieve vliegenbestrijding in stallen. Met het QC stappenplan doe je dat zorgvuldig én effectief.

Blog gaat hieronder verder

Vliegen vormen een grote irritatiebron op de boerderij. Niet alleen de veehouder en zijn gezin, maar zeker ook koeien en kalveren hebben veel overlast van de insecten. Ze zorgen voor onrust tijdens het melken, veroorzaken hittestress en kunnen infectieziekten overbrengen; allemaal problemen die je als melkveehouder liever voorkomt op je boerderij. Vliegen vermenigvuldigen zich bovendien ontzettend snel. Twee vliegen hebben zich binnen een maand vermenigvuldigd tot vijfhonderd stuks, na vijf maanden zijn dat er zelfs 1 miljoen. En dat terwijl een zichtbare vlieg slechts 15% van de gehele populatie is. Dat maakt het bestrijden van maden net zo belangrijk als de vliegenbestrijding zelf.

Vliegenplaag? Dit zijn de gevolgen voor kalveren

Eén van de mogelijke gevolgen van een vliegenplaag is de verspreiding van ziekteverwekkende bacteriën en virussen. Vliegen kunnen via hun uitwerpselen onder meer E.Coli, Salmonella, zomerwrang, besmettelijke oogontstekingen, staphylococcus aureus, Schmallenberg en blauwtong overbrengen op de koeien. Ook kan er een vertraging van de groei bij het jongvee optreden omdat de kalveren minder ruw- en krachtvoer opnemen.

Een ander probleem dat ontstaat door vliegenoverlast is stress bij de kalveren. Hierdoor verlaagt de weerstand, raken de kalveren geïrriteerd en liggen ze minder. Het vee gaat dichter bij elkaar staan waardoor hittestress toeneemt. Dit beeld is niet gewenst, we willen namelijk dat de kalveren al hun energie gebruiken om te groeien en zich ontwikkelen tot een gezonde melkkoe. Maar door deze stress kan de groei zelfs stagneren en dat kan weer leiden tot een hogere afkalfleeftijd van de vaars (hoe lager de afkalfleeftijd, hoe hoger de levensduur; Quality Calf streeft naar een afkalfleeftijd van 23 maanden). Bovendien veroorzaakt hittestress ook in een later stadium nog negatieve gevolgen. Kalveren die zijn blootgesteld aan hittestress geven in hun eerste lactatie namelijk minder melk. Allemaal factoren die leiden tot productieverlies en daarmee tot hogere kosten voor jou als melkveehouder.

Het belang van effectieve vliegenbestrijding in stallen

Effectieve vliegenbestrijding bij koeien is de enige manier waarop je deze problemen in de kiem kunt smoren. Dat betekent op tijd starten én frequent herhalen. Want als je te laat begint en niet frequent herhaalt wordt het dweilen met de kraan open.

Het QC stappenplan is specifiek gericht op drie belangrijke onderdelen: het voorkomen van vliegen, de bestrijding van maden en de bestrijding van vliegen. Door deze drie onderdelen centraal te stellen tijdens de vliegenbestrijding behaal je de beste resultaten en verklein je de schadelijke gevolgen van een eventuele vliegenplaag tot een minimum.

Effectieve middelen tegen vliegen in stallen

Naast concrete adviezen en theoretische onderbouwing worden in het QC stappenplan diverse middelen voor vliegenbestrijding aanbevolen:

Deze producten kun je direct bestellen in onze webshop.

Vraag het QC stappenplan gratis aan

Om een plaag te voorkomen is het raadzaam om op tijd te beginnen met de bestrijding van vliegen. Quality Calf heeft daarom speciaal voor jou een stappenplan opgesteld waarmee je effectief en stapsgewijs op je boerderij aan de slag kunt met vliegenbestrijding.

Download ons stappenplan

Wil je meer weten over Quality Calf?

Onze unieke werkwijze

Gerelateerde blogs

Blog overzicht
Quality Calf kalf isolated Staand

Duurzame kalveropfok met maximaal rendement

Wij bieden een unieke combinatie van advies op maat en private label producten

Onze unieke werkwijze