Vraag hier direct het QC stappenplan voor effectieve vliegenbestrijding in stallen aan:

7 + 6 =

Met het stijgen van de temperaturen steekt ook de vliegenoverlast op de veehouderij weer de kop op. Problemen als onrust, ziektes en productieverlies liggen op de loer, met alle gevolgen voor de bedrijfsresultaten van dien. Wees de vliegen en hun overlast voor en ga aan de slag met effectieve vliegenbestrijding in stallen. Met het QC stappenplan doet u dat zorgvuldig én effectief.

Vliegen vormen een grote irritatiebron op de boerderij. Niet alleen de veehouder en zijn gezin, maar zeker ook koeien en kalveren hebben veel overlast van de insecten. Ze zorgen voor onrust tijdens het melken, veroorzaken hittestress en kunnen infectieziekten overbrengen; allemaal problemen die u als melkveehouder liever voorkomt op uw bedrijf. Vliegen vermenigvuldigen zich bovendien ontzettend snel. Twee vliegen hebben zich binnen een maand vermenigvuldigd tot vijfhonderd stuks, na vijf maanden zijn dat er zelfs 1 miljoen. En dat terwijl een zichtbare vlieg slechts 15% van de gehele populatie is. Dat maakt het bestrijden van maden net zo belangrijk als de vliegenbestrijding zelf.

Vliegenplaag? Dit zijn de gevolgen voor uw kalveren en koeien

Eén van de mogelijke gevolgen van een vliegenplaag is de verspreiding van ziekteverwekkende bacteriën en virussen. Vliegen kunnen via hun uitwerpselen onder meer E.Coli, Salmonella, zomerwrang, besmettelijke oogontstekingen, staphylococcus aureus, Schmallenberg en blauwtong overbrengen op uw vee. Ook kan er een vertraging van de groei bij uw jongvee optreden omdat uw kalveren minder ruw- en krachtvoer opnemen.

Een ander probleem dat ontstaat door vliegenoverlast is stress bij uw kalveren. Hierdoor verlaagt de weerstand, raken de kalveren geïrriteerd en liggen ze minder. Het vee gaat dichter bij elkaar staan waardoor hittestress toeneemt. Dit beeld is niet gewenst, we willen namelijk dat de kalveren al hun energie gebruiken om te groeien en zich ontwikkelen tot een gezonde melkkoe. Maar door deze stress kan de groei zelfs stagneren en dat kan weer leiden tot een hogere afkalfleeftijd van de vaars (hoe lager de afkalfleeftijd, hoe hoger de levensduur; Quality Calf streeft naar een afkalfleeftijd van 23 maanden). Bovendien veroorzaakt hittestress ook in een later stadium nog negatieve gevolgen. Kalveren die zijn blootgesteld aan hittestress geven in hun eerste lactatie namelijk minder melk. Allemaal factoren die leiden tot productieverlies en daarmee tot hogere kosten voor u als melkveehouder.

Het belang van effectieve vliegenbestrijding in stallen

Effectieve vliegenbestrijding is de enige manier waarop u deze problemen in de kiem kunt smoren. Dat betekent op tijd starten én frequent herhalen. Want als u te laat begint en niet frequent herhaalt wordt het dweilen met de kraan open.

Het QC stappenplan is specifiek gericht op drie belangrijke onderdelen: het voorkomen van vliegen, de bestrijding van maden en de bestrijding van vliegen. Door deze drie onderdelen centraal te stellen tijdens de vliegenbestrijding behaalt u de beste resultaten en verkleint u de schadelijke gevolgen van een eventuele vliegenplaag tot een minimum.

Effectieve middelen tegen vliegen in stallen

Naast concrete adviezen en theoretische onderbouwing worden in het QC stappenplan diverse middelen voor vliegenbestrijding aanbevolen:

Deze producten kunt u direct bestellen op onze website.

Vraag het QC stappenplan gratis aan

Om een plaag te voorkomen is het raadzaam om op tijd te beginnen met de bestrijding van vliegen. Quality Calf heeft daarom speciaal voor u een stappenplan opgesteld waarmee u effectief en stapsgewijs aan de slag kunt.

Vraag hier direct het QC stappenplan voor effectieve vliegenbestrijding in stallen aan:

6 + 10 =