Ontsmettingsmiddelen

De ontsmettingsmiddelen in ons assortiment zijn bij uitstek geschikt om de infectiedruk in dierenverblijven te verminderen. Direct na de geboorte is het kalf immers erg vatbaar voor besmetting van virussen of bacteriën. Om dit tegen te gaan bevelen wij melkveehouders aan om de navel goed te ontsmetten met Navel Dip Super 7+. Dit uiteraard altijd als onderdeel van een goed hygiëneprotocol.

Infectiedruk verminderen met Kenocox

Naast het ontsmetten van de navel met Navel Dip Super 7+, adviseren wij ook om na reiniging van de dierenverblijven (afkalfstallen, iglo’s, kalverboxen en kalverhokken) Kenocox toe te passen om de infectiedruk sterk te verminderen.

Zorgvuldige en effectieve vliegenbestrijding

Een ander belangrijk onderdeel van goede hygiëne op de melkveehouderij is vliegenbestrijding. Bij Quality Calf hebben we diverse producten in ons assortiment die melkveehouders helpen bij het verminderen of zelfs voorkomen van een vliegenplaag in de stal:

Ook hebben we in het voorjaar van 2021 een proef gedraaid met biologische vliegenbestrijding van BoerBeter. De resultaten daarvan zijn zeer positief.

Begin op tijd met vliegenbestrijding

Vliegenoverlast is een veelvoorkomend probleem. Zeker wanneer de temperaturen stijgen, steken ook de vliegen weer de kop op. Met alle gevolgen van dien: onrust, ziektes en productieverlies liggen op de loer. Om de vliegen en hun overlast voor te zijn, is het belangrijk om op tijd te beginnen met effectieve vliegenbestrijding in stallen.

Meer weten? Lees ook ons artikel QC stappenplan voor effectieve vliegenbestrijding in stallen.